Algemene informatie

Veel mensen denken bij kinderfysiotherapie aan het behandelen van kinderen met klachten als een verzwikte enkel of hulp bij herstel na bijv. een gebroken arm. Dit stuk is echter maar een heel klein onderdeel van problemen waarvoor een kind bij de kinderfysiotherapeut terecht kan komen.

De grootste groep die bij ons in behandeling komt, is de groep kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet van zelfsprekend verloopt.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:


  • Niet komen tot zitten, kruipen of lopen;
  • Angstig zijn tijdens het bewegen;
  • Niet mee kunnen komen op de gymles of zwemmen;
  • Schrijfproblemen;
  • “Onhandig” (vaak dingen omgooien of laten vallen);
  • Bewegingsonrust, niet stil kunnen zitten.

Door middel van testen en spelletjes proberen wij de oorzaak te achterhalen van bovenstaande voorbeelden.

Naast deze grote groep kinderen die we kunnen behandelen zijn er nog meer diagnosegroepen, waarbij een beroep op de kinderfysiotherapeut gedaan kan worden.

Voorbeelden van deze groepen zijn:


  • Kinderen met een spierziekte;
  • Kinderen met reuma;
  • Kinderen met (aangeboren) hersenbeschadigingen;
  • Kinderen met houdingsproblemen.

Omdat motorische problemen nogal eens samengaan met leerproblemen, gedragsproblemen of problemen met de spraaktaalontwikkeling, hebben wij samenwerking gezocht met andere hulpverleners zoals logopedisten, ergotherapeuten en psychologen/psychotherapeuten.

Neem gerust contact met ons op via 035 – 693 37 32