Hoe wij werken

Eerste contact en onderzoek

U of mensen uit de omgeving van uw kind, bijvoorbeeld leerkracht of zwemleraar hebben hun twijfels omtrent de motorische ontwikkeling en/of houding van het kind. Ter beoordeling hiervan kunt u dan een kinderfysiotherapeut consulteren.

De (kinder-)fysiotherapeut is “direct toegankelijk”. D.w.z. dat u zonder verwijsbrief van huisarts/specialist naar de (kinder-)fysiotherapeut mag.
Wanneer u met uw kind bij ons komt, proberen wij door middel van vragen stellen, observatie en onderzoek de problematiek in kaart te brengen. Meestal hebben wij hier 3 maal een half uur voor nodig. Mocht er tijdens het onderzoek een zogenaamde “rode vlag” naar voren komen dan zullen wij het kind terug verwijzen naar de huisarts of specialist.

Van onze bevindingen maken wij een verslag en geven aan waarmee wij denken het kind te kunnen helpen. Dit wordt uiteraard met u besproken. Het verslag wordt ook naar de huisarts/specialist verstuurd.

Het kan best zijn dat wij vinden dat kinderfysiotherapie niet te beste oplossing is. Wij bespreken dan met u en eventueel de huisarts door wie het kind dan wel geholpen kan worden.

Afhankelijk van de hulpvraag ziet in grote lijnen het onderzoek er als volgt uit:

  • Algemeen kinderfysiotherapeutisch onderzoek ter beoordeling van spierspanning, spierkracht, bewegelijkheid van spieren en gewrichten, houding en evenwicht;
  • Motorische testen om te bepalen op welk motorisch niveau het kind functioneert;
  • Observatie m.b.t. de sensorische integratie om te kijken hoe de prikkels die via de zintuigen binnenkomen verwerkt worden. U kunt hierover meer lezen op de pagina sensorische integratie.

Werkwijze kinderfysiotherapie

Behandeling

Wanneer therapie geïndiceerd is, wordt een doelstelling geformuleerd en een behandelplan opgesteld, afhankelijk van de problematiek.

D.m.v. gerichte oefeningen, die door ons dusdanig aangeboden worden dat het door het kind als een leuk spel ervaren wordt, proberen wij de kinderen de motorische vaardigheden aan te leren waar het kind in achter blijft of wij trachten hiermee de houding te verbeteren.

De behandelfrequentie is meestal 1 keer per week gedurende een half uur. Het totaal van het aantal behandelingen hangt af van wat er aan de hand is. Voor schrijfproblemen kunt u rekenen op 3 – 6 maanden (12 – 24 keer), voor motorische achterstand moet u op tenminste 6 maanden rekenen.

De behandelingen vinden plaats:


  • In de praktijk;
  • Aan huis. Bij kinderen onder de 2 jaar of wanneer het komen naar de praktijk niet mogelijk is, kunnen de therapeuten aan huis komen;
  • Op school: wanneer het gewenst is door u en de leerkracht dan komen wij op school om bijvoorbeeld de werkhouding te bekijken en om met de leerkracht te overleggen hoe wij uw kind het beste kunnen helpen;
  • Op locatie: scholen voor speciaal basisonderwijs.

Mocht er bij het kind nog een nevendiagnose gesteld zijn (bijv. bepaalde gedragsproblemen, of problemen met spraak/taal) dan hoeft dat geen belemmering te zijn voor kinderfysiotherapeutische behandeling. Wij zullen elke keer goed kijken of kinderfysiotherapie de hoogste prioriteit heeft, of dat andere therapieën voorrang hebben.

Neem gerust contact met ons op via 035 – 693 37 32