De Asymmetrische Zuigeling

Iedere pasgeborene is asymmetrisch. Zeker wanneer de zuigeling op zijn rug neergelegd wordt dan valt op dat het hoofdje nog niet in de middenpositie gehouden kan worden. De hoofdpositie is van invloed op de rest van het lichaam.
Wij spreken van een asymmetrische zuigeling wanneer het hoofdje te vaak en te lang in dezelfde positie verblijft en te weinig variatie laat zien in het bewegen van het hoofdje naar de andere kant. De baby heeft dan een voorkeurshouding.
Het is belangrijk dat ouders al vroeg geïnformeerd worden hoe zij een voorkeurshouding kunnen voorkomen door middel van hanteringsadviezen en het aanbieden van verschillende houdingen.

Mocht de voorkeurshouding lang blijven bestaan dan kan de baby een afplatting van zijn schedeltje ontwikkelen.
We spreken van een plagiocephalie wanneer de afplatting meer links- of rechtszijdig gelokaliseerd is en van een brachycephalie wanneer het achterhoofd een afplatting vertoont.

Protocol

Ter voorkoming of voor verwijzing / behandeling van asymmetrie wordt het volgende protocol gehanteerd:


  • 0-2 maanden: consultatiebureau houdt de ontwikkeling in de gaten en geeft adviezen;
  • 2-4 maanden: wanneer de asymmetrie niet verbetert, wordt kinderfysiotherapie ingeschakeld;
  • 6-8 maanden: indien de afplatting goed zichtbaar blijft (kwalificatie “zeer ernstig”) of verergert dan kan om cosmetische redenen helmredressietherapie overwogen worden, echter, deze therapie wordt nog maar sporadisch ingezet en de kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Vanaf 2014 is er nog maar een aantal zorgverzekeraars die de helm vergoedt.

Asymmetrische Zuigeling

KINDERFYSIOTHERAPIE

Wat doet de kinderfysiotherapeut?


  • Onderzoek en observatie van de algehele motoriek en de beweeglijkheid van de nek, rug en heupen om te bepalen of er alleen maar sprake is van een voorkeurshouding of dat er meer aan de hand is.
  • Plagiocephalometrie: dit is een meetmethode waarbij met behulp van een thermoplastisch bandje de omtrek van het hoofd gemeten wordt. De mate van plagiocephalie en brachycephalie kunnen berekend worden en een indicatie zijn voor een behandelvoorstel.
  • Behandeling: ouders worden geïnstrueerd hoe zij door middel van het hanteren van hun kind en het aanbieden van verschillende uitgangshoudingen de voorkeurshouding kunnen doorbreken.
  • Doorverwijzen specialisten (via huisarts): indien wij specialistische interventie nodig achten, dan zullen wij contact met de huisarts opnemen, de rapportage verzorgen en indien nodig contact opnemen met de specialist.

Asymmetrische zuigeling
Neem gerust contact met ons op via 035 – 693 37 32