Schrijftherapie

Uit onderzoek (Overvelde, van Bommel-Rutgers, Bosga-Stork, Smits-Engelsman, & Nijhuis-van der Sanden, 2010 *) is gebleken dat een periode kinderfysiotherapie bij kinderen met schrijfproblemen kan leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van het schrijven en/of een toename van de schrijfsnelheid. Om een goede schrijftraining te kunnen geven is het belangrijk om te achterhalen wat er precies ten grondslag ligt aan het schrijfprobleem. Is er een probleem in de planning? Heeft het kind moeite met vloeiend schrijven? Is er een foutieve zit/schrijfhouding aangeleerd, of is er meer aan de hand? Om deze vragen te kunnen beantwoorden maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van verschillende testen en observaties.

Mocht schrijftherapie geïndiceerd zijn dan is een goed overleg met de leerkracht noodzakelijk. De therapie zal aangepast worden aan de schrijfmethode die de school gebruikt.

Om het geleerde te automatiseren is het nodig dat het kind thuis elke dag 2 tot 5 minuten oefent

* Overvelde A, Van Bommel-Rutgers I, Bosga-Stork I, Smits-Engelsman B, Nijhuis-Van der Sanden R. (2010). Is er een relatie tussen fijne motoriek en schrijven? Een systematische review. NedTijdschrKinderfysiother. 22(66), 42-47.

Schrijftherapie Bussum
Neem gerust contact met ons op via 035 – 693 37 32