Kosten kinderfystiotherapie en de zorgverzekeraar

Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar uit de basisverzekering. Uit de aanvullende verzekering kunnen meer behandelingen vergoed worden. Het aantal hiervan ligt aan uw verzekering en de mate waarin u aanvullend verzekerd bent. Lees daarom uw polis goed na.

Bij kinderen waar een chronische indicatie vast gesteld is, kunnen meer behandelingen gegeven worden op verwijzing van de huisarts of specialist.

Als uw kind meer dan 18 behandelingen nodig heeft, u geen aanvullende verzekering heeft en van een chronische indicatie geen sprake is, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en krijgen de tarieven uitbetaald die de verschillende zorgverzekeraars hanteren.

Indien u de behandelingen zelf betaalt hanteren wij de volgende tarieven:


  • Zitting kinderfysiotherapie (1100) = 45,00 euro
  • Zitting kinderfysiotherapie aan huis (1101) = 57,00 euro
  • Instructie en overleg met ouders/verzorgers van het kind (1103) = 35,00 euro
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport (1105) = 35,00 euro
  • Screening, intake en onderzoek (1864) = 42,00 euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing (1870) = 42,00 euro

Kosten kinderfysiotherapie
Neem gerust contact met ons op via 035 – 693 37 32