Samenwerken met andere specialisten

De problematiek van een kind omvat soms meer dan alleen de motoriek, zo is onze ervaring. Wij hebben daarom een netwerk aan collegae en andere hulpverleners waar wij op terug kunnen vallen voor overleg.

Andere hulpverleners kunnen zijn: specialisten zoals kinderartsen en revalidatieartsen, logopedisten, collegae (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen, (kinder)psychologen, (kinder)psychotherapeuten e.a. Kinderfysiotherapie Gooi neemt deel aan het samenwerkingsverband eetteam het Gooi.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om elkaar te raadplegen, om naar elkaar door te verwijzen en om combinatiebehandelingen te geven.

Om ook vakinhoudelijk goede kwaliteit te kunnen bieden:


  • Nemen wij deel aan een intercollegiaal overleg fysiotherapeuten (I.O.F.);
  • Hebben wij regelmatig een interdisciplinair overleg.

Samenwerking specialisten
Neem gerust contact met ons op via 035 – 693 37 32